FEDERATIA ROMANA DE AIKIDO


CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A MEMBRILOR

FEDERATIEI ROMANE DE AIKIDO

in data de 19 Ianuarie 2019, ora 11 dimineata, la sediul Federatiei situat in Bucuresti, Sectorul 6, Strada Valea Oltului nr. 31-35, cu urmatoarea:

ORDINEA DE ZI:

  1. Aprobarea cererilor de afiliere ale urmatoarelor structuri sportive:

     1. CLUBUL SPORTIV KIAI GALATI

2. CLUBUL SPORTIV NIRAM AIKI-JU-DO FOCSANI-VRANCEA

3. CLUBUL SPORTIV MASTER BUCURESTI

4. CLUBUL SPORTIV KAZUMI BUCURESTI

5. ASOCIATIA HARUKI DO CLUB SPORTIV CONSTANTA

6. ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV DAKIKA GALATI

7. CLUBUL SPORTIV ACVILELE BRASOV

8. ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAPRICORN TEAM ILFOV

9. ASOCIATIA CLUB SPORTIV SUMUKIRI BUCURESTI

10. CLUBUL SPORTIV AIKIDO MURES

11. ASOCIATIA CLUB SPORTIV ARVIL BUCURESTI

12. ASOCIATIA SPORTIVA OKINAWA SF. GHEORGHE

,
2. Aprobarea cererilor de dezafiliere ale urmatoarelor structuri sportive:

1. CLUBUL SPORTIV DINAMIC AIKIDO BUCURESTI

2. CLUBUL SPORTIV DE AIKIDO AIKISHIN TECUCI

3. CLUBUL WBC GALATI

4. CLUBUL SPORTIV DE AIKIDO CONSTANTA

5. CLUBUL SPORTIV DE AIKIDO AIKIDOKA GALATI

6. CLUBUL SPORTIV AKTIV BUCURESTI

7. CLUBUL SPORTIV EUROGET PLOIESTI

8. CLUBUL SPORTIV DE AIKIDO CRAIOVA


C. Acordarea calitatii de membru in Consiliul Federal si incetarea calitatii de membru in Consiliul Federala a unor persoane

D. Aprobarea mutarii sediului FEDERATIEI ROMĀNE DE AIKIDO, dupa cum urmeaza:

Din: Bucuresti, Sectorul 6, Strada Cetatea Histria nr.6, blocul A4, scara A, ap.3;

In: Bucuresti, Sectorul 6, Strada Valea Oltului nr. 31-35.

E. Actualizarea Actului constitutiv si a Statutului F.R. AIKIDO conform Hotararii adunarii generale;

F. Imputernicirea dlui. Ionescu Dan, in vederea indeplinirii formalitatilor de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale in fata autoritatilor competente. In acest sens, dl. Ionescu Corneliu Dan va putea imputernici orice alta persoana care sa-l substituie.


G. Membrii Federatiei vor participa la Adunarea Generala Ordinara personal, prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentantii mandatati prin procura speciala sau notariala, care vor fi transmise la sediul Federatiei prin fax sau e-mail, dar procurile in original vor trebui sa ajunga la sediul Federatiei in original pana la data Adunarii generale, adica cel mai tarziu in data de 17 Ianuarie 2018.

H. Sedinta Consiliului Federal va avea loc la aceeasi data, in acelasi loc la ora 10 dimineata.

In situatia in care prima sedinta din 19 Ianuarie 2019 este nestatutara, cea de-a doua sedinta este convocata in termen de 15 zile, la aceeasi adresa si ora, mentinandu-se Ordinea de zi din prezenta Convocare.

Bucuresti - 5 Ianuarie 2019


Presedinte,

Dan Corneliu Ionescu
Telefon: 0720.701.344

E_mail: dan.ionescu@aikido.ro

Web: www.aikido.ro