FEDERATIA ROMÂNA 
DE AIKIDO 
SCOALA FEDERALA 
DE CADRE 

STRUCTURA CURSULUI DE INSTRUCTORI 
Semestrul I 

NR. 
CRT 
CONTINUT TOTAL 
ORE 
Ore 
teorie 
Ore 
practica 
Forma de 
verificare 
1 Curs teoretic si practic 80 10 70 Test 

Continutul Cursului teoretic 

1. Istoria Aikido-ului, Principalele Scoli 
2. Organizarea Aikido-ului în Romania 
3. Norme si regulamente ale F.R.A. 
4. Structura antrenamentului de Aikido 
5. Garda -Kamae, Irimi si Tenkan 
6. Distanta optima 
– Ma ai 
7. Organizarea spatiului de lupta 
8. Despre Centru si echilibru 
9. Despre respiratie si tehnicile respiratorii 
10. Despre sincronism si intuitie 
11. Structura tehnicilor de Aikido 
12. Norme privind antrenamentul 
13. Examene de grad 
14. Formarea monitorilor, instructorilor si expertilor 
15. Aikido cu arme 
Continutul Cursului practic 

1. Reguli de comportament în Dojo 
2. Salutul 
3. Exercitii de încalzire 
4. Kamae, Migi, Hidari 
5. Ma-ai, Ai, Gyaku, Combinatii 
6. Kiritsu, Za si Agura 
7. Tegatana – sabia mâinii 
8. Orientarea: interior, exterior, în fata, în spate 
9. Deplasari, Tai sabaki 
10. Degajarea din prize: de pe loc si din miscare 
11. Atacurile în Aikido: prize si lovituri 
12. Exercitii pentru dezvoltarea KI-ului 
13. Exercitii pregatitoare pentru învatarea tehnicilor 
14. Caderi -Ukemi 
15. Exercttii de respiratie 
16. Exercitiul Kokyu-ho 
17. Arme în Aikido (Tanto, Tambo, Jo, Boken, Katana si Tessen) 
18. Exercitii de mânuire a armelor 
19. Nage Waza, Katame Waza, Atemi Waza 
20. Recuperarea dupa 
efort 


Semestrul II 

NR. 
CRT 
CONTINUT TOTAL 
ORE 
Ore 
teorie 
Ore 
practica 
Forma de 
verificare 
1 Curs teoretic si practic 80 10 70 Examen 

Continutul Cursului teoretic 

1. Dezvoltarea calitatilor motrice 
2. Structurarea si etapizarea procesului de pregatire 
3. Structura antrenamentului pe grupe de vârsta 
4. Specificul si cerintele antrenamentului de Randori 
5. Masuri de protectie a sportivilor 
6. Cerintele si normele antrenamentului cu arme 
7. Despre Kata cu sifara 
arme 
Continutul Cursului practic 

1. Executia procedeelor cu partener virtual 
2. Forme de întâmpinare ale atacului 
3. Executia procedeelor cu doi parteneri 
4. Executia contra-procedeelor 
5. Executia procedeelor înlantuite 
6. Executia procedeelor cu Tanto (cutit) 
7. Procedee cu Jo, Tambo, Boken, Katana si Tessen 
8. Kata de Jo si Kata de Boken 
9. Tachi Waza, Hanmi Hantachi Waza, Suwari Waza 
10. Tehnici de perfectionare 
11. Managementul spatiului si timpului în lupta 
Bibliografie : 

Enciclopedia de Aikido – Volumele 1,2,3,4,5 -Dan Ionescu 
AIKIDO 1,2,3 – Dan Ionescu 

ATENTIE !! 

Este obligatoriu ca în fiecare Dojo sa 
existe o trusa 
fixa 
de prim ajutor, iar daca 
acest 
lucru nu este posibil, este obligatoriu ca instructorul sa 
aiba, în permanenta 
asupra sa 

o trusa 
portabila 
de prim ajutor. 
Este interzis antrenamentul de Aikido în absenta trusei de prim ajutor. 


INSTRUCTORUL SPORTIV 

Instructorul sportiv îsi desfasoara 
activitatea în domeniul sportului de performanta, 
fiind angajat al unor asociatii sportive, cluburi sportive sau alte institutii din sectorul public 
sau privat. 

Instructorul sportiv ar putea fi si o meserie liberala, si în acest caz el ar putea activa si 
în domeniul sportului de initiere sau de întretinere. 

Instructorul sportiv reprezinta 
o treapta 
anterioara 
de pregatire în vederea accederii la 
ocupatia de antrenor. 

Instructorul sportiv deruleaza 
activitati specifice sportului de performanta 
sau initiere în 
conformitate cu obiectivele si sarcinile prevazute în programele stabilite, proprii, sau cele 
aprobate de forul superior. 

Instructorul sportiv provine din rândul practicantilor sportului de performanta 
legitimati 
la asociatii, cluburi sportive, dar si din rândul absolventilor de licee cu profil sportiv sau licee 
cu clasa 
speciala 
de sport. 

Activitatea de instructor sportiv se deruleaza 
in bazele sportive ale cluburilor si 
asociatiilor, aflate în aer liber sau in interior, terenuri de sport, sali de antrenament etc. 

Instructorul sportiv este cel care deruleaza 
activitati de instruire în prima faza 
de 
practicare a sportului de performanta, cu diferite categorii de participanti, grupe de initiere, 
mediu si avansati. 

Instructorul sportiv conduce lectii (antrenamente), sau secvente din lectii (organizarea 
grupei, secventa de încalzire, initierea în deprinderea procedeelor tehnice si tactice specifice 
ramurii de sport în care activeaza, scoaterea organismului din efort si relaxarea, etc.). 

Instructorul sportiv poate avea responsabilitati limitate sau nu are deloc 
responsabilitati în îndeplinirea obiectivelor de performanta 
ale grupei aflate în pregatire, în 
cazul subordonarii sale unui antrenor numit. 

Competentele pe care un instructor sportiv trebuie sa 
le aiba 
sunt: 

1.pregatirea activitatii de instruire, 

2.instruirea sportivilor, 

3.desfasurarea activitatilor de evaluare si selectie, 

4.pregatirea activitatilor specifice în ramura de sport. 

5. educarea si formarea caracterului sportivilor 
Instructorul dovedeste cunostinte teoretice de bazasi deprinderi practice necesare 
organizarii grupurilor de sportivi, pregatirea si desfasurarea unor activitati variate complexe, 
specifice, descrierea si demonstrarea unor procedee tehnice, promovarea activitatii de 
performanta 
în rândul copiilor, adolescentilor si tinerilor în mod special, dar si în rândul 
maselor, care formeaza 
publicul în competitii. 

Cunostintele teoretice necesare practicarii ocupatiei de instructor sportiv sunt: 

-teoria si metodica antrenamentului sportiv (notiuni de baza de organizare, planificare, 

mijloace de realizarea a obiectivelor prevazute, etc.), 
-cunostinte de pedagogia sportului (pasii metodicii de abordarea procedeelor, metode 
si principii în învatarea actelor motrice, etc.), 
-notiuni de anatomie si fiziologie generale si specifice, 
-notiuni de biomecanica, 
-notiuni de igiena, 
-psihologie generala 
(psihologia vârstelor) si psihologie sportiva 
( psihomotricitate), 
-legislatie sportiva. 

-Istoria ramurei de sport 
-Notiuni de acordare a primului ajutor în caz de accident 
-Notiuni de protectia muncii la antrenamente si competitii Instructorul sportiv comunica 
interactiv cu sportivul/sportivii, cu antrenorul caruia i se 
subordoneaza, cu forul tutelar, dar si cu familia, dovedind flexibilitate si adaptabilitate în 
contexte diverse, creativitate în limitele competentelor sale, entuziasm si pasiune. 

Instructorul sportiv trebuie sa 
dovedeasca 
rigurozitate în realizarea sarcinilor propuse de 
antrenor sau cele prevazute în planificare. 

Datorita 
vastitatii si specificitatii disciplinelor sportive, instructorul sportiv este necesar sa 
aiba 
competente specifice ramurii de sport AIKIDO, cum ar fi: 

-istoria Aikido-ului 

-organizarea Aikido-ului în lume si în România 

-capacitatea de a executa toate tehnicile specifice Aikidou-lui 

-antrenamentul cu arme specifice simasurile de protectie necesare